محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسور

در محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسور، طراح باید تعداد، ظرفیت و نوع (مسافر و باربر و …) آسانسورهای ساختمان را در مراحل اولیه طراحی تعیین نموده و براساس اطلاعات حاصله و مقررات جانمایی کند. پیش بینی تمهیدات لازم متناسب با شرایط اقلیمی نیز به عهده طراح می باشد.

آسانسور شرکت فراز کاسپین

نکات مهمی که باید در طراحی تعداد و ظرفیت آسانسور رعایت شود به قرار زیر است:

1- ساختمان های بیش از چهار طبقه با حداکثر طول مسیر حرکت بیش از 10/5 متر (کف ورودی اصلی تا کف آخرین توقف) تعبیه آسانسور الزامی می باشد. (معمولاً بیش از 4 طبقه).

2- در ساختمان های 8 طبقه با طول مسیر حرکت 28 متر و بیشتر باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی شود. حتی اگر از نظر محاسبات تعداد و ظرفیت یک دستگاه آسانسور کفایت نماید.

3- در کلیه ساختمان های با طول مسیر حرکت بیش از 28 متر حداقل یک دستگاه آسانسور مناسب حمل بیمار (برانکاردبر) نیز باید پیشبینی شود. این آسانسور باید با علامت مخصوص قابل رؤیتی مشخص شده و کلیه طبقات را سرویس دهد.

4- در ساختمان هایی که وجود آسانسور یا آسانسورها الزامی می باشد، باید حداقل یکی از آسانسورها قابلیت حمل صندلی چرخدار را دارا باشد.

جانمایی آسانسورها

1- طراح باید محل صحیح قرارگیری آسانسورها در یک ساختمان و سهولت دسترسی و رفت و آمد مسافرین و هدایت آنها به سمت آسانسورها را تعیین کند.

2- پس از مشخص شدن تعداد و ظرفیت آسانسورها، طراح باید با توجه به موارد زیر، مکان صحیح آسانسورها را تعیین کند:

 • آسانسورها باید در مرکز یا مراکز حرکتی و ترافیکی ساختمان قرار گیرد، به طوریکه با کمترین حرکت و جابجایی مسافر یا بار بتوان از نقاط مختلف ساختمان به آنها دسترسی پیدا نمود.
 • حداکثر فاصله پیاده رو از ورودی ساختمان یا در آپارتمان ها برای سوارشدن به آسانسورها در هر طبقه ۴۵ متر باشد.

توجه: در صورتی که تعداد آسانسورها بیش از یک دستگاه باشد می توان آنها را در کنار یا روبروی هم جای داد.

نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسورها

انتخاب ظرفیت و تعداد آسانسور یک تصمیم اساسی در طراحی ساختمان است و هرگونه اشتباهی ممکن است منجر به کاهش رضایت مسافرین به علت زمان های طولانی انتظار گردد و یا فضای مفید از ساختمان را به هدر دهد که نتیجه هر دو ضرر اقتصادی است.

مسئولیت تعیین ظرفیت و تعداد آسانسور بامهندس طراح است و طراح شخصاً و یا توسط مشاورین، آسانسورهای مناسب را باید پیش بینی نماید.

با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی مخصوصاً در مبحث الکترونیک توصیه می شود که در محاسبات ترافیک از مشاورین متخصص در این زمینه استفاده شود.

طبقه اصلی ساختمان

سطحی که معمولاً پیاده ها از سطح خیابان به آن دسترسی دارند ورودی اصلی ساختمان می نامند. اگر دسترسی به آسانسور از سطوح مختلف وجود داشته باشد در این صورت پایین ترین طبقه به عنوان طبقه اصلی محسوب می شود.

زمان انتظار در طبقه اصلی

زمان انتظار بین دو نوبت حرکت متوالی کابین آسانسور در طبقه اصلی می باشد.

ظرفیت جابجایی (یک یا چند آسانسور)

درصدی از جمعیت ساختمان که آسانسور یا آسانسورها می توانند در زمان معینی جابجا نماید.

زمان تئوری سفر

زمان تئوری مدت زمانی است که کابین آسانسور بین دورترین طبقات از هم در حرکت است. (زمان سفر تقسیم بر زمان سرعت)

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به مبحث 15 مقررات ملی ساختمان مراجعه فرمایید.

                 نوع ساختمان جایگذاری آسانسور عمق راهرو مقابل ورودی های کابین
مسکونی تکی برابر یا بزرگتر از عمق کابین
گروهی در کنار هم برابر یا بزرگتر از ۵/۱ متر یا بزرگترین عمق کابین در گروه (هرکدام که بزرگتر باشد)
گروهی روبروی هم برابر یا بزرگتر از ۱/۲ متر یا مجموع بزرگترین عمق آسانسورهای (روبروی هم هرکدام که بزرگتر باشند)
غیرمسکونی به استثنای آسانسور تخت بر تکی برابر یا بزرگتر از ۵/۱ برابر عمق کابین
گروهی در کنار هم برابر یا بزرگتر از ۴/۲ متر یا  ۵/۱ برابر بزرگترین عمق کابین در گروه (هر کدام که بزرگتر باشند)
گروهی روبروی هم برابر یا بزرگتر از مجموع بزرگترین عمق کابین های روبروی هم حداکثر ۵/۴ متر

جدول محاسبه تعداد و نوع و سرعت آسانسور در مجتمع ها با در نظر گرفتن طبقات

        تعداد طبقات تعداد واحد در هر طبقه تعداد آسانسور نوع آسانسور سرعت آسانسور
۵  طبقه ۲ و ۳ و ۴ و ۵ واحد ۱ ۶۳۰ Kg × ۱ ۰/۶۳ m/s
۵  طبقه ۶ و ۷ و ۸ ۱ ۶۳۰ Kg × ۱  ۱ m/s
۵  طبقه ۹ و ۱۰ ۲ ۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۱ m/s
۶ طبقه ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ۱ ۶۳۰ Kg × ۱  ۱ m/s
۷ طبقه از ۱ تا ۱۰ ۲ ۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۱ m/s
۸ طبقه از ۱ تا ۱۰ ۲ ۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۱/۶ m/s
۹ طبقه از ۱ تا ۱۰ ۲ ۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۱/۶ m/s
۱۰ طبقه از ۱ تا ۱۰ ۲ ۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۱/۶ m/s
۱۱ طبقه از ۱ تا ۱۰ ۲ ۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۱/۶ m/s
۱۲ طبقه از ۱ تا ۱۰ ۲ ۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۳ طبقه از ۱ تا ۱۰ ۲ ۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۴ طبقه از ۱ تا ۸ ۲ ۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۴ طبقه ۹ و ۱۰ ۳ ۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۵ طبقه از ۲ تا ۶ ۲ ۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۵ طبقه از ۷ تا ۱۰ ۳ ۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۶ طبقه از ۲ تا ۵ ۲ ۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۶ طبقه از ۶ تا ۱۰ ۳ ۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۷ طبقه از ۲ تا ۵ ۲ ۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۷ طبقه از ۶ تا ۱۰ ۳ ۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۸ طبقه از ۲ تا ۵ ۲ ۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۸ طبقه از ۶ تا ۱۰ ۳ ۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۹ طبقه از ۲ تا ۱۰ ۳ ۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۲۰ طبقه از ۲ تا ۱۰ ۳ ۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
4 پاسخ
 1. admin
  admin گفته:

  نظرات و پیشنهاد خود را برای ما ارسال کنید تا هرچه بیشتر در مفید نمودن سایت استفاده کنیم. با تشکر

  پاسخ
 2. کیارش
  کیارش گفته:

  با سلام،تعداد و طرفیت آسانسورها فقط طبق این جدول محاسبه میشه یا فرمول خاصی داره؟چون توی آزمون نظام مهندسی آذر۹۰،برای ۱۸طبقه ۸واحدی تعداد ۴آسانسور درنظر گرفته ولی طبق جدول ۳ تا بدست میاد

  پاسخ
  • admin
   admin گفته:

   سلام. تعداد آسانسور براساس محاسبات بار ترافیکی ساختمان محاسبه میشه. و ظرفیت کابین آسانسور براساس جداول حداقل و حداکثر درج شده در مبحث 15 مقررات ملی ساختمان محاسبه خواهد شد.

   پاسخ
 3. ناشناس
  ناشناس گفته:

  سلام برای یه آسانسور با ارتفاع 92 متر و تعداد 8 توقف با ظرفیت 900 کیلوگرم سرعت موتور باید چقدر باشه و با چه توانی؟

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...